AstroPortal.ME

ŠKOLE I SEMINARI:

30.03.2015. u 17:00h.
Škola Astrologije – Uvodno predavanje

30.03.2015. U 19:00h
Astro–hiling – Uvodno predavanje

__________________________

Kontakt telefon:

00381 64 /13 – 13 – 625
(064 /13 – 13 – 625)

 


 

Mirjana Mirković

Vladimir Miletić

 

 

OPOZICIJA
TAČAN ASPEKT 180 STEPENI

Opozicija predstavlja suprotnost. Dozvoljena tolerancija je 8 stepeni. Nasi životi se temelje na suprotnostima: dobro – loše, muškarac – žena, svesno – podsvesno itd.

Stvari koje su suprotne su slične – jedino se razlikuju po količini. Ovaj aspekt se moze izraziti kao situacija kada nam istovremeno zazvoni zvono na vratima i telefon. Na koje od toga dvoje prvo odgovoriti? Nemoguće je istovremeno biti na dva mesta. Onda se događa da jedan deo naše ličnosti ostaje pred vratima dok drugi deo odgovara na telefonski poziv. Bez obzira što smo podigli slušalicu onaj drugi deo još uvek uporno zvoni na vratima. Nemoguće ga je oterati ili ignorisati, a još je manja mogućnost da će sam po sebi nestati. Obično je ovaj koji "ostaje" pred vratima teža planeta, na neki način odbačena od nas samih jer nismo spremni priznati i svesno prihvatiti sve ono što ta planeta predstavlja. Pod pojmom teža planeta obično se misli na spoljne planete Saturn, Uran, Neptun ili Pluton. Najčešći rezultat ovakve naše sopstvene nespremnosti da prihvatimo neke činjenice o samima sebi rezultira sklapanjima prijateljstva ili veza upravo s onim ljudima koji poseduju te iste karakterne osobine koje ne želimo prihvatiti ni iskazati. Pomoću ovakvog načina projekcije zadovoljavamo naše primarne potrebe prikazane određenom odbačenom planetom jer je mnogo lakše uvideti te neželjene karakteristike u drugoj osobi nego li u samom sebi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konjukcija Opozicija Kvadrat Sekstil Trigon Inkonjukcija Aspekti Planeta