AstroPortal.ME

ŠKOLE I SEMINARI:

30.03.2015. u 17:00h.
Škola Astrologije – Uvodno predavanje

30.03.2015. U 19:00h
Astro–hiling – Uvodno predavanje

__________________________

Kontakt telefon:

00381 64 /13 – 13 – 625
(064 /13 – 13 – 625)

 


 

Mirjana Mirković

Vladimir Miletić

 

 

ASTROLOŠKI ASPEKTI

Aspekt je naziv za udaljenost između dve tačke unutar Horoskopa koji sam po sebi ima ukupno 360 stepeni.

Sve planete unutar horoskopa se nalaze na određenim stepenovima nekog horoskopskog znaka i čine na taj način određene međusobne udaljenosti koje se izrazavaju u stepenima i minutama praveći na taj način – aspekt. Udaljenost izražena u stepenima je od izuzetne važnosti jer nisu sve udaljenosti ujedno i aspekti.

Aspekt je ugaoni odnos između dve planete. Postoje aplikacioni i separacioni aspekti.

Aplikacioni aspekti govore o budućim događajima, odnosno o događajima koji će se desiti. Aplikacioni – izlazeći aspekt, je ugaoni odnos izmađu dve planete koje teže da dostignu egzaktan aspekt – brza planeta sa približava egzaktnom aspektu sa sporijom planetom. Na primer, ako je Venera na 25 stepenu Blizanaca a Mars na 26 stepenu Vodolije, te dve planete su u trigonu. To nije egzaktan aspekt jer nedoastaje 1 stapen da bi bio egzaktan aspekt. Posto je Venera brža od Marsa, ona ce stići Mars u budućnosti, i napraviće egzaktan aspekt.

Separacioni aspekt je ugaoni odnos u kome se planete udaljavaju od egzaktnog aspekta – brža planeta se udaljava od egzaktnog aspekta sa sporijom planetom. Kroz vreme ovaj aspekt slabi i uglavnom govori o događajima koji su se dogodili u prošlosti odnosno u predhodnim životima, a koji će se Natusu desiti jedan put u ovom životu. Na primer ako je Mars na 23 stepena Riba i Pluton na 20 stepeni Device imamo separacionu opoziciju. To znači da je brža planeta a to je Mars već otišla od egzaktnog aspekta koji je 180 stepeni.

Udaljenost planeta je izražena aspektima koji imaju svoj tačno određeni broj stepeni. Međutim, svaki od aspekta ima dozvoljeno odstupanje od tog tzv. tačnog aspekta – broj stepeni i minuta koji je manji ili veci od tačnog aspekta. Takvo odstupanje zovemo dozvoljena orbita aspekta. Zavisno o vrsti aspekta varira i dozvoljena orbita.

U Astrologiji postoji podela aspekata na lake (dobre) i teške (loše) i na jake, srednje i slabe aspekte:
Jaki: konjukcija, kvadrat, trigon i opozicija
Srednji:
sekstil, inkonjukcija  
Slabi:
sekstil 
Teški:
kvadrat i opozicija.

Ovo je tradicionalna podela aspekata. Postoji ceo niz natalnih karata u kojima prevladavaju trigoni koji spadaju zapravo pod jake aspekte a njihovi vlasnici su ili serijske ubice ili pljačkaši ili kriminalci. Isto tako postoje natalne karte opterćene kvadratima i opozicijama, a osoba nije niti kriminalac niti ubica.

Nadalje, ponekad manji aspekti se mogu izuzetno jako iskazati ali da ih prilikom čitanja natalne karte ne uzmemo u obzir. Ovo je najčešći slučaj kada su tranziti ili progresije u pitanju – manji aspekti se probude te deluju iako nisu vidljivi preko glavnih natalnih aspekata.

Tačan aspekt: ukoliko je aspekt tačan ili vrlo blizu tačnom uvek će iskazivati jače uticaje.

Relativna snaga planete: planeta u svom znaku ili kući je uvek jače ispoljena.

 

 

Konjukcija Opozicija Kvadrat Sekstil Trigon Inkonjukcija Aspekti Planeta